Stowarzyszenie Wleń To Tu w 2016r. złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek o przyznanie pomocy na realizację inwestycji pn.: „Budowa małej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej poprzez utworzenie alei wzdłuż rzeki Bóbr oraz modernizacja parku w centrum miasta Wleń” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER”.

Dzięki temu w listopadzie 2016r. Stowarzyszenie zleciło opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania we Wleniu:
1. ciągu pieszego o długości ok. 200m i szerokości: 2,5–3m wraz z oświetleniem oraz projektem małej architektury (ul. Jana Kazimierza).
2. parku wraz z placem zabaw przy ul. M. Stachowicza.
 

Po podpisaniu umowy w dniu 17 sierpnia 2017r. z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu pomocy na realizację przedmiotowej inwestycji, Stowarzyszenie ogłosiło zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych. Dnia 20 lutego 2018r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Prace inwestycyjne trwały do maja 2018r a ich efekt spotkał się z uznaniem lokalnej społeczności.