Burmistrz Miasta i Gminy Wleń Artur Zych, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej we Wleniu ks. Krzysztof Madej oraz Stowarzyszenie Wleń TO TU zapraszają mieszkańców oraz sympatyków Wlenia i okolic do wsparcia zbiórki społecznej dotyczącej budowy pomnika św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu.

Inicjatywa ta jest ściśle związana z przyjęciem patronatu Świętej nad naszym miasteczkiem, które nastąpiło 14 października 2018 roku. Św. Jadwiga Śląska od wielu pokoleń jest dla nas niekwestionowanym symbolem i ikoną Wlenia. Jej historia i kult są jednym z ważniejszych elementów budowania tożsamości lokalnej. Para Książęca - Henryk Brodaty i św. Jadwiga Śląska wielokrotnie przebywała na wleńskim zamku. Pobyt księżnej poświadcza miedzy innymi Żywot św. Jadwigi. Dawni miejscowi kronikarze niemieccy z XIX w. uważali, że położona na wzgórzu warownia miała być ulubioną rezydencją księżnej i przypominać jej rodzinne strony zamku Andechs w Bawarii. Rozpowszechnione jest podanie o codziennej wędrówce księżnej z zamku do mieszkańców Wlenia stromą ścieżką, która do dziś nosi imię św. Jadwigi, a kamień przy którym odpoczywała nazywany jest Kamieniem Odpoczynku. Z fundacji księżnej powstał w 1217 r. kościół św. Mikołaja we Wleniu. Księżna Jadwiga została kanonizowana w 1267 r. i stała się patronką całego Śląska. Cechowała ją przede wszystkim gotowość niesienia pomocy biednym, chorym i potrzebującym. We Wleniu znajduje się również Zespół Szkół Jej imienia.

Zachęcamy gorąco do finansowego wsparcia budowy pomnika Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu poprzez wpłaty na specjalnie dedykowane zbiórce konto Stowarzyszenia Wleń TO TU z dopiskiem zbiórka publiczna na budowę pomnika Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu. Koszt pomnika wykonanego z piaskowca to ok. 20.000 zł. Budowa pomnika zaplanowana jest na I rocznicę przyjęcia patronatu świętej.
Każdy Darczyńca, który finansowo wesprze inicjatywę, zostanie (za jego zgodą) uwieczniony z imienia i nazwiska w księdze pamiątkowej. O postępach zbiórki oraz pracach nad pomnikiem będziemy Państwa na bieżąco informowali. Jedyną możliwą formą przekazania pieniędzy jest wpłata na konto bankowe.

Konto do zbiórki: BGŻ BNP Paribas 93 1600 1462 1839 4177 5000 0002

W Urzędzie Miasta i Gminy we Wleniu oraz w siedzibie Stowarzyszenia można pozyskać okolicznościową kartkę autorstwa Jacka Knapa.